Divisoria 'Change' Modus

If you plan to shop in Divisoria - the best shopping destination in the Philippines terms of pricing, wholesale or retail - here is something you should be aware of not to become victims of this modus:

Kung nagplaplano kang mamili sa Divisoria - ang pinakamurang bilihan dito sa atin bultohan man o tingi, kailangan mong malaman ang modus na ito para huwag kang mabiktima ng mga kawatan:
Here is the modus also in Tagalog/Filipino:

- I bought something, my change was given.
   May binili ako. Iniabot na ang sukli ko.
- I was about to keep the change in my bag when a man approached me (I think he is with the vendor   the way they interacted)

  Itatago ko na sana nang may lumapit na mama sa tingin ko kasamahan nung nagtitinda.

- I was told to count my change first. And felt astonished  it was not  exact.
  Bilangin mo kulang ng bente yan. Kulang nga.

- The man told the vendor to give me additional twenty pesos for the shortage. 
   Pinadagdagan niya ng bente dun sa tindera yung sukli ko.

-  The change was taken from me and counted in front of me (I was left appalled for that) then it is
   now exact.

   Kinuha sa akin yung pera at binilang sa harap ko nun ibalik ang bente, ayos na. Sakto. 

-  When I already riding my way home, I counted the change again just to find out it is a hundred 
   pesos short.

   Nang makasakay na ako binilang ko uli ang sukli, isang daan na ang kulang!

- I discovered that one of the hundred-peso bills is folded (to make it appear two pieces when 
  counted), whew! I even thanked the man who cheated me!

  Nakatupi pala yung isang one hundred kaya dalawa ang bilang sa isa at nakupitan ako ng isang daan   nagpasalamat pa ako sa mama yun pala nadenggoy ako.


- I thought that I should just let go of the twenty-peso shortage than losing 5x more!

  Napaisip ako sana hinayaan ko na yun kulang na bente kung limang doble pa mawawala.


I hope I have given you some helpful warning before you fall victim to such bad elements and their modus.  Please like and re-share to your friends if you happen to like this post and you think it helps to be aware of it.

Sana po nakatulong ito upang mapaalalahanan kayo at huwag na pong mapabilang sa mga naging biktima ng modus na ito. Paki-copy po at i-post sa timeline ng inyong Fb, G+, twitter atbpng. social media accounts ang link na ito Divisoria Modus para mabasa din nila ito kung sa tingin po ninyo  ay makatutulong din sa iba ang paalalang ito. Salamat po.

Thanks for reading, have a great day!
Post a Comment

Google+ Followers

Creative Commons License

Creative Commons License
Family, Daily Living & Style by Angelita Galiza-Madera is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.