Modus sa Kalsada ng Metro Manila

Huwag na huwag kang maglalakad ng solo sa Pasay, Rotonda at malamang sa ibang kalye sa ka-Maynila-an. Narito ang isang modus na dapat mong malaman. Nangyari ito ilang taon na ang nakalilipas, malamang nagsitanda na ang mga suspek o minana na ng mga anak nila ang istilong ito.

Ang istilo:

May lalapit na babae at lalaki bigla ka nang aawayin at sasabihing binastos mo daw ang nobya niya, ipagsisigawan nila iyon. Makakatawag ng atensiyon sa mga dumadaan pero hindi sila magtatangkang tumulong sa iyo kasi ang pagkaalam ay nambastos ka nga. 

May lalapit nakadamit estudyante, kakausapin ka kunwari. May mga tatlo o apat katao paliligiran o tatakpan ka. Malalaman mo na kasabwat pala sila lahat. 

APEC 2015


These are the APEC Economic Leaders’ Declarations and my opinions and interpretation on it.
Naririto ang ipinangakong commitment at deklarasyon ng mga bumubuong lider sa APEC summit.

-Condemns all act of terrorism. Stressed the need for urgent international cooperation on the fight against terrorism.

Ang mga lider ng APEC lahat ay laban sa mga gawa ng terrorismo. Binigyang-diin ang pagtutulungan sa paglaban sa terrorismo.

-Eradicating internal poverty is among their solutions

One deep root of terrorism is poverty.  Internal o r within the country eradication of poverty by empowering every individual and encouraging t participate in business not just remain content with being employed.

Naniniwala ang mga lider ng bawat bansang kasapi sa APEC na isa ang kahirapan sa malalim na ugat ng terorismo.

Ang pagsugpo sa kahirapan sa loob ng isang bansa sa pamamagitan ng pagpapalakas sa mga indibidwal at paghikayat sa kanila na magnegosyo at huwag lamang maging kuntento na maging ordinaryong empleyado.

-Address inequality to make prosperity happen.

True, having prosperity in just a particular region does not mean over-all development. This ensures that no one is being left-out, whatever sector in the society, trade or industry and population.  There is still this so called discrimination with our Muslim brothers – that they were preferred last when applying for jobs , others get desperate to live that choose to join the leftists not being given fair chances  for a job.Google+ Followers

Creative Commons License

Creative Commons License
Family, Daily Living & Style by Angelita Galiza-Madera is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.